Ảnh bìa dự thi Chương trình “ VIẾT VỀ BÁC HỒ & GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”

HỒ SĨ TÁ


            9/11/1964 Bác đến thăm đơn vị không quân Sao Đỏ tại sân bay Nội Bài - ảnh Trần Duy Hợi                                       TÁC PHẨM DỰ THI

“ VIẾT VỀ BÁC HỒ & GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”
HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2014


0 nhận xét:

Đăng nhận xét